Minipla & Candy Toys

SUPER SENTAI MINIPLA
Engine Sentai Go-onger: EngineOh  •  GunbirOh  •  SeikuuOh  • KyoretsuOh

Kaizoku Sentai Gokaiger: GokaiOh  •  MagiDragon/Patstriker/GaoLion  • Gojyujin  •  Fuuraimaru  •  Machalcon   •  GokaiOh Clear Version


Zyuden Sentai Kyoryuger: Kyoryuzin  •  Zakutor/Parasagun/Ankydon  •  Pteragordon/Bunpachy  •  Tobaspino  •  PlezuOh  •  Bragigas

Ressha Sentai ToQger: ToQOh  •  Diesel-Oh  •  Police/Fire/Shield Resshas  •  Build DaiOh & Drill Ressha  •  Safari GaOh  •  Hyper Ressha TeiOh

Shuriken Sentai Ninninger: Shurikenjin  •  Bison King

Doubutsu Sentai Zyuohger: Zyuoh King  •  Zyuoh Wild  •  Tousai Zyuoh  •  Cubes Condor, Kuma & Komori/Condor Wild & Wild Tousai King  •  Cube Whale/Dodekai Oh

Uchu Sentai Kyuranger: KyurenOh Set 01  •  KyurenOh Set 02  •  RyuTeiOh  •  Gigant Houou

Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger: Lupin Kaiser  •  Pat Kaiser  •  Wave 03 VS Vehicles

Mashin Sentai Kiramager: Kiramazin  •  King Express

SUPER MINI-PLA/SHOKUGAN MODELING PROJECT
King of Braves GaoGaiGar: GaoGaiGar  •  Set 02
Beast King Golion (Voltron): Golion (Voltron)

Spider-Man: Leopardon

Denshi Sentai Denjiman: Daidenjin
Taiyo Sentai Sun Vulcan: Sun Vulcan Robo
Choudenshi Bioman: Bio Robo  •  Balzion
Chojuu Sentai Liveman: Live Robo  •  Live Boxer
Chojin Sentai Jetman: Jet Icarus  •  Jet Garuda
Kyoryu Sentai Zyuranger: Daizyujin  •  Dragon Caesar
Ninja Sentai Kakuranger: Muteki Shogun  •  Kakure Daishogun & Tsubasamaru
Denji Sentai Megaranger: Galaxy Mega & Delta Mega
KyuuKyuu Sentai GoGoFive: Victory Robo  •  Grand Liner  •  Liner Boy
Hyakujuu Sentai Gaoranger: Gaoking  •  GaoMuscle  •  GaoHunter

Denkou Chojin Gridman: Thunder Gridman  •  Dyna Dragon & Gridman Sigma

66 ACTION FIGURES
Kamen Rider: Wave 1  •  Wave 2  •  Wave 3  •  Wave 4  •  Wave 5  •  Wave 6  •  Wave 7

Ultraman: Wave 1  •  Wave 2

FIGMES MINIFIGURES
Dragon Ball Z: Wave 1